Dat wil zeggen dat een leven met Christus geen gebondenheid kent, omdat Hij zelf vrijzet. En als Jezus u vrijzet bent u voor altijd vrij! Er kan dus géén ruimte zijn voor gebondenheid. We zijn geroepen om vrij te zijn, maar hoe kunnen we vrijkomen van al wat ons gebonden houdt?